Kāinga:

Te Kete Ipurangi
Ngā hapori
Ngā kura

He kōwhiringa kaiwhakahaere i Te Kete Ipurangi:


Ngā Kongakonga:

Urupare

Tēnā koa, tukuna mai he pepa urupare me ngā pitopito kōrero, ngā whakaaro, whakaaro puaki rānei e hiahia ana koe ki te tiritiri mai.


Hiku: