Kāinga:

Te Kete Ipurangi
Ngā hapori
Ngā kura

He kōwhiringa kaiwhakahaere i Te Kete Ipurangi:


Ngā Kongakonga:

Whakapā mai ki Te Kete Ipurangi

He hapori nui a Te Kete Ipurangi, ā, he mea mahi tahi e ētahi momo rōpū mātanga mātauranga o Aotearoa me ētahi mātanga kaupapa whāiti.

Ka ārahia, ka tautokona tēnei mahi e te tīma TKI Channel. E hiahia ana mātou kia hāngai tonu a TKI ki ngā hiahia o ngā kaiwhakaakoranga o Aotearoa.  

Mēnā he kōrero whai pānga, he pātai rānei āu, tēnā whakapā mai ki a mātou.  

Ministry of Education
National Office
45-47 Pipitea Street, Thorndon
PO Box 1666, Wellington 6011
moe.contactcentre@minedu.govt.nz

Te Kete Ipurangi
Po Box 19090
Wellington 6149
(0800) 858 525
help@tki.org.nz

 

Robyn White

Metadata Manager

Te Mako Orzecki

Subject Matter Expert

 

Patariki Grace

Subject Matter Expert

 

Hiku: