Kāinga:

Te Kete Ipurangi
Ngā hapori
Ngā kura

He kōwhiringa kaiwhakahaere i Te Kete Ipurangi:


Ngā Kongakonga:

  • Kei konei koe:
  • Kāinga >
  • Mō tēnei paetukutuku

Mō tēnei paetukutuku

Mō Te Kete Ipurangi

Te Kete Ipurangi - koia nei te Pae Tukutuku Mātauranga Reo Rua o Niu Tīreni, ka mutu he mea whakaara ia e te Tāhuhu o te Mātauranga.

Hei āwhina

Ko ngā kōrero whakamōhio e pā ana te whakamahi TKI.

Whakapā mai ki Te Kete Ipurangi

Whakapā mai ki Te Kete Ipurangi.

Urupare

Kei te whai wāhi a TKI i tēnei wā ki tētahi whakahoutanga matua, ā, e tāria ana e mātou āu kōrero urupare. Tēnā koa, tukuna mai he pepa urupare me ngā pitopito kōrero, ngā whakaaro, whakaaro puaki rānei e hiahia ana koe ki te tiritiri mai.

Pānui whaimana me te tūmataiti

Pānuihia ngā whakakape me te tumataiti.

Te whai wāhitanga

Te Kete Ipurangi - koia nei te Pae Tukutuku Mātauranga Reo Rua o Niu Tīreni, ka mutu he mea whakaara ia e te Tāhuhu o te Mātauranga.


Hiku: