Kāinga:

Te Kete Ipurangi
Ngā hapori
Ngā kura

He kōwhiringa kaiwhakahaere i Te Kete Ipurangi:


Ngā Kongakonga:

Whakapā mai ki Te Kete Ipurangi

He hapori nui a Te Kete Ipurangi, ā, he mea mahi tahi e ētahi momo rōpū mātanga mātauranga o Aotearoa me ētahi mātanga kaupapa whāiti.

Ka ārahia, ka tautokona tēnei mahi e te tīma TKI Channel. E hiahia ana mātou kia hāngai tonu a TKI ki ngā hiahia o ngā kaiwhakaakoranga o Aotearoa.  

Mēnā he kōrero whai pānga, he pātai rānei āu, tēnā whakapā mai ki a mātou.  

Te Kete Ipurangi
help@tki.org.nz

Ministry of Education
National office
Mātauranga House
33 Bowen Street
PO Box 1666
Wellington Central
Wellington 6011
Tel: (04) 463 8000
Fax: (04) 463 8001


Hiku: